CSR


Centrum Badań Socjologicznych – tarnopolska obwodowa organizacja publiczna, założona w 2006 r. Założycielami Centrum są młodzi ukraińscy oraz zagraniczni naukowcy i praktycy w dziedzinie badań socjologicznych oraz nauk społecznych. Główne cele Centrum to podwyższenie poziomu zawodowego oraz jakości badań społeczno-marketingowych oraz podtrzymanie partnerstwa społecznego. Działalność ta skierowana jest na lokalny i regionalny rozwój oraz integrację Ukrainy ze Wspólnotą Europejską.

Centrum prowadzi socjologiczne badania analityczne problemów: społeczno-ekonomicznego oraz społeczno-politycznego rozwoju obwodu tarnopolskiego, a także realizuje własny program oraz wspólne projekty z lokalnymi, regionalnymi i międzynarodowymiorganizacjami i instytucjami.

Centrum sprzyja wymianie informacji oraz doświadczeń z naukowcami i specjalistami, którzy pracują w dziedzinie badań nauk społecznych.

Centrum organizuje i prowadzi naukowe, naukowo-praktyczne warsztaty i konferencje, które sprzyjają podwyższeniu poziomu wiedzy, kwalifikacji oraz pozwalają zdobyć doświadczenie praktyczne naukowcom Centrum.

Główne nurty zainteresowań:

  1. Tworzenie wspólnoty badawczej młodych naukowców i praktyków Centralnej i Wschodniej Europy ____, którzy mają doświadczenie w realizacji naukowo-badawczych projektów wdziedzinie rozwoju społeczno-ekonomicznego.
  2. Polityka migracyjna UE a interesy narodowe Ukrainy, co do kierunków (strumieni) migracji
  3. Polityka narodowa w sprawie udziału kobiet w działalności naukowej: doświadczenie UE.
  4. Badanie poziomu przedsiębiorczości wśród młodzieży.

EUMAGINE: Imagining Europe from the Outside free counters


© CSR, 2007