CSRMISJA

Misja organizacji publicznej "Centrum Badań Socjologicznych":

- Sprzyjamy rozwojowi współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań socjologicznych oraz rozwoju społecznego.

- Dążymy do równowagi społecznej.

- Wspieramy współpracę naukowców w dziedzinie nauk społecznych.

- Działamy na zasadach partnerstwa.© CSR, 2007