CSRPROJEKTY

Projekty realizowane przez "Centrum Badań Socjologicznych" samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami:

1. Międzynarodowe badanie ankietowe "Poziom przedsiębiorczości wśród studentów" w ramach projektu "LAMA" "Podnoszenie konkurencyjności regionalnych rynków pracy i jego podmiotów". Ramowy Program www.lama.edu.pl

2. Rozwój turystyki pro-ekologicznej: "Trójkąt: władze lokalne – firmy turystyczne – organizacje samorządowe" (obszar zainteresowań: marketing terytorialny, turystyka, ekologia). Patrz tutaj: Gospodarstwo agroturystyczne rodziny Jewusiaków.

Pobierz opis projektu w .PDF

3. Międzynarodowe badanie ankietowe «Opracowanie programu pomocy zatrudnienia mieszkańców obszarów wiejskich» Badanie prowadzone wspólnie z naukowcami z Szczecińskiego Uniwersytetu (Polska)

Pobierz wyniki projektu ?? ankieta .PDF


4. Międzynarodowe badanie «Regionalny rynek oświaty Polski i Ukrainy: analiza porównawcza» Badanie prowadzone wspólnie z naukowcami z Szczecińskiego Uniwersytetu (Polska)

Pobierz wyniki projektu PDF


5. Międzynarodowe badanie ankietowe «Społeczno-gospodarcze aspekty ochrony śriodowiska» Badanie prowadzone wspólnie z naukowcami z Szczecińskiego Uniwersytetu (Polska) oraz Chorwacji

Pobierz ankiete doc.


6. Miedzynarodowy projekt "EUMAGINE: Imagining Europe from the Outside",. 7 Framework Program of EU. Details: www.eumagine.org

EUMAGINE: Imagining Europe from the Outside


© CSR, 2007