CSRRobert CICHÓRZ

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Master of Laws, European Integration)
Ekspert Centrum w zakresie Prawa Unii Europejskiej, Integracji
Europejskiej na społecznych zasadach

Wykształcenie

Studia języka angielskiego i rosyjskiego w Instytucie LingwistykiStosowanej na Uniwersytecie Warszawskim (1986-1989) i ich kontynuacja naWydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego (1989-1993), nieukończone.

Studia prawa na Wydziale Prawa i Administracji UniwersytetuŚląskiego w Katowicach (09/1993 – 02/1998).

Studia podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Technicznego wDreźnie, Niemcy, (09/1998 – 09/1999).

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu Technicznego wDreźnie, 01/2000 – 06/2004.

Obrona pracy doktorskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Technicznego wDreźnie, 23/06/2005.


Doświadczenie zawodowe

Współpracownik (02/1997-03/1998) anastępnie (04/1998-08/2003) asystent w Instytucie Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. wKrakowie.

Wykładowca Fundacji Roberta Boscha naWydziale Prawa Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie (Niemcy), 09/2000 -07/2002.

Wykładowca Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, Od 02/01/2004.


Zainteresowania naukowe

Prawo wspólnotowe i jegowpływ na krajowe prawo cywilne i prawo działalnościgospodarczej. Wspólnotowe prawo pomocy państwa dla przedsiębiorstw.Wzajemny stosunek prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Stosunkizewnętrzne Unii Europejskiej.

Prawo prywatne międzynarodowe, w pierwszej kolejności zagadnienia inwestycji zagranicznych iumów między przedsiębiorcami mającymi siedziby w różnychkrajach.

Prawo gospodarcze, wszczególności konstytucyjne podstawy prawa gospodarczego, wspólnotoweprawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, umowy gospodarcze.

Komparatystykaprawna, w szczególności w zakresie prawa cywilnego.


Biegly wangielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim językach.


Email: rcichorz@zpsb.szczecin.pl© CSR, 2007