CSR˛RINA LAPSZYNA

Doktor nauk ekonomicznych
.
Ekspert Centrum Badan Socjologicznych
(na spolecznych zasadach).

Wyksztalcenie

Studia na Wydziale Miedzynarodowych Stosunkow Ekonomicznych, Lwowska Akademia Handlowa (1994-1999)

Studia Doktoranckie, Lwowska Akademia Handlowa. Kierunek: Miedzynarodowe Stosunki Ekonomiczne (1999 – 2002)

Obrona pracy doktorskiej, Tarnopol, Ukraina, 2002

Staz na Uniwersytecie Minnesota (USA), szkolenia z Fundraising, Planowanie Strategiczne (08 – 09. 2004)

Staz w Szkole Glownej Handlowej w Warszawie, Katedra Zarzadzania Zasobami Ludzkimi (03 – 04. 2005)

Staz na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza Program Fulbright, Poznan, Polska (09. 2006 – 07. 2007)

Doswiadczenie zawodowe

Pracownik dzialu konsultacyjnego w firmie Centrum Rozwoju Malej i Sredniej Przedsiebiorczosci (07.1999 – 08.2000)

Kierownik projektu „Opracowanie polityki zatrudnienia i migracji w regionie Lwowskim”, dofinansowany przez Karpacki Fundusz, Ukraina (02 – 04. 2000)

Konsultant lokalny, projekt “Fundraising dla firm”, Know-How Fundusz, Ukraina (05 – 07. 2000)

Zastepca dyrektora Studiow Podyplomowych, Lwowska Akademia Handlowa, Ukraina (Od 2002 – obecnie)

Kierownik Biura Karier, Lwowska Akademia Handlowa, Ukraina (doswiadczenie zawodowe zwiazane z prowadzeniem procesow rekrutacji, selekcji i szkolen) (Od 2002 – obecnie)

Wykladowca na katedrze Miedzynarodowych Stosunkow Ekonomicznych, Lwowska Akademia Handlowa, Ukraina (Od 1999 – obecnie)


Zainteresowania naukowe

Miedzynarodowa migracja zarobkowa.

Rozwoj kapitalu ludzkiego w Ukrainie, inwestycje w kapital ludzki oraz ich wydajnosc.

Konkurencyjnosc kapitalu ludzkiego, jakosc zycia.

Kapital spoleczny, zarzadzanie kapitalem spolecznym


Biegla w rosyjskim, ukrainskim jezykach. Jezyk polski, angielski - dobra.


Email: irynala@rambler.ru