CSROrganizacja pozarządowa "Instytutmiędzynarodowych badań ekonomicznych" (IERI)


Ukraina
79000
Lwów
ul. I.Franko, 98
tel./fax (+38 0322) 75-00-31
e-mail: sasha.a.m@gmail.com

Główne dziedziny działania Organizacji pozarządowej"Instytut międzynarodowych badań ekonomicznych" to:

popularyzacja doświadczeń międzynarodowych oraz zasad tworzeniademokratycznego społeczeństwa w postsocjalistycznych krajach,

implementacja doświadczeń państw Centralnej a WschodniejEuropy w proces transformacji rynkowej gospodarki Ukrainy;

prowadzenie analityczne oraz kontrola społeczna procesu integracjiEuropejskiej Ukrainy na poziomie regionalnym, za pomocą badańdotyczących problemu rozwoju transgranicznego z państwami -członkami UE oraz poszerzenie pozytywnego doświadczenia rozwoju ifunkcjonowanie obszaru euro;

propagowanie polityki integracji Europejskiej, jej głównych zasadwprowadzania w środowiskach lokalnych oraz regionalnych władz,zwłaszcza w centralnych i wschodnich regionach Ukrainy.© CSR, 2007