CSR


Львівська міська громадська організація
„Інститут міжнародних економічних досліджень”


Україна
79000
м.Львів
вул. І.Франка, 98
тел./факс (+38 0322) 75-00-31
e-mail: sasha.a.m@gmail.com

Мета: проведення науково-аналітичної діяльності, маркетингових досліджень, консалтингової та пропагандистської роботи у сферах економіки, бізнесу та суспільно-економічного життя України та закордону, налагодження міжнародної, міжрегіональної співпраці, проведення спільних наукових заходів та досліджень.

Основні напрями діяльності інституту:- вивчення та всебічний науковий аналіз проблем, пов’язаних із розвитком і поглибленням інтеграційних процесів в Європі та світі;
- проведення досліджень ринків та їх окремих сегментів, аналіз економічної кон’юнктури;
- аналітичне узагальнення досвіду роботи міждержавних європейських інституцій, насамперед Європейського Союзу;
- вивчення процесів економічної інтеграції між провідними європейськими країнами, розширення сфери їх взаємовідносин з державами Центральної та Східної Європи;
- організація та проведення наукових конференцій, робочих семінарів, зустрічей та ділових переговорів з питань що стосуються компетенції інституту;
- аналіз зовнішньоекономічної політики України та методів її реалізації;
- надання консультаційних послуг з питань ведення бізнесу та розробки бізнес-планів;
- забезпечення цілеспрямованої наукової діяльності з вивчення основних принципів сучасної міжнародної інтеграції для проведення наукового аналізу інтеграційних процесів на світових ринках;
- розробка пропозицій та рекомендацій для органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо прискорення процесу входження України до світового економічного співтовариства та налагодження взаємовигідних партнерських стосунків із сусідніми країнами, державами-членами ЄС та міжнародними організаціями;
- підготовка та публікація наукових матеріалів та методичних розробок з проблем міжнародної інтеграції;
- співпраця з державними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі роботи над програмами транскордонного співробітництва України та концепціями її інтеграції в ЄС;
- налагодження співпраці з іншими громадськими організаціями, науковими установами та навчальними закладами, які спеціалізуються на проблемах міжнародної інтеграції, для реалізації спільних проектів;
- здійснення у встановленому порядку оперативного обміну інформацією з українськими та зарубіжними партнерами щодо можливостей залучення та використання міжнародних кредитів, грантів, технічної допомоги, іноземних інвестицій.© CSR, 2007