CSRFUNDACJA NA RZECZ
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJUSPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
"MAŁA OJCZYZNA"


Jelenia Góra, Polska,
e-mail: anettaz@o2.pl

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w następujących obszarach:
- Kształtowanie kapitału ludzkiego i intelektualnego.
- Służba zdrowia i ekologiczne sposoby życia.
- Osoby niepełnosprawne i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym.
- Bezrobocie i lokalne problemy gospodarcze.
- Społeczeństwo obywatelskie i partycypacja obywatelska.
- Badania naukowe.
- Popularyzacja wiedzy.
- Współpraca lokalna i transgraniczna.
- Lokalne dziedzictwo materialne i niematerialne.© CSR, 2007