CSR


Всеукраїнська асоціація інформаційних служб (ВАІС)


Україна
03039
м.Київ
вул. Горького, 180
Тел.: + 38 044 5210063, 521-09-29
Факс.: + 38 044 5210064, 521-00-16
e-mail: vev@uintei.kiev.ua, lvnikol@uintei.kiev.ua

Всеукраїнська асоціація інформаційних служб була створена в 2001 році, є добровільним незалежним об'єднанням юридичних і фізичних осіб і виступає як самостійна юридична особа.

Основні види діяльності ВАІС:
- Проведення семінарів, конференцій, курсів підвищення кваліфікації на національному і регіональному рівнях. Організація навчання та інформаційне забезпечення вчених і підприємців у регіонах.
- Участь у міжнародній співпраці. Розробка пропозицій щодо створення спільних інформаційних ресурсів.
- Проведення маркетингових і соціологічних досліджень (всеукраїнських і в певних регіонах).
- Організація виставок і презентацій.
- Послуги у сфері інтелектуальної власності (консультування; патентний пошук; підготовка заявки на оформлення патенту на винахід, промисловий зразок, корисну модель, знак для товарів і послуг).
- Бібліотечно-інформаційні послуги (найбільші фонди науково-технічної, патентної, законодавчої, нормативної інформації).
- Послуги в галузі стандартизації.
- Розробка і підтримка веб-сайтів, дизайн, програмування, «просування» інтернет-проектів.
- Актуалізація бази даних нормативних документів у сфері екології.
- Видавнича діяльність: видання журналів, книг, брошур; дизайн; друк візиток, буклетів, фірмових бланків; плакатів.
- Підготовка інформаційно-аналітичної продукції.
- Збір інформації з метою сприяння трансферу науково-технічних розробок і технологій.
- Інформаційно-організаційне забезпечення малого та середнього підприємництва в сфері інноваційної діяльності, здійснення маркетингу інновацій в Україні.© CSR, 2007